top of page

Mijn visie

Mensen vanuit hun talenten en originaliteit laten bijdragen aan mooie resultaten, sterke innovatie en duurzame groei: dat is de weg naar blijvend succes. Het is de opdracht voor leiders om dit mogelijk te maken. Maar het is een gedeelde verantwoordelijkheid: jij maakt de aarde vruchtbaar, je team plant en verzorgt de zaadjes. 

Het is aan jou, als leidinggevende, om de verbinding mogelijk te maken, tussen ieders waarden, noden en talenten en onze gezamenlijke ambitie. Tussen wie wij willen zijn en hoe we samen resultaten realiseren.

 

Mijn werk focust steeds op 5 kern-ingrediënten, die telkens weer hun kracht bewijzen. Als je zó de energieën weet te bundelen tot éénzelfde focus, wordt er méér mogelijk dan je dacht.

5 kern-ingrediënten voor duurzaam engagement:

Het belangrijkste instrument: jij!

Zelfreflectie, je bewustworden van jouw drijfveren en houvast vinden in jezelf zijn cruciaal. Samen overstijgen ze alle leiderschapstheorieën. Vanuit een heldere focus, wordt elk klein dagdagelijks voorval een opportuniteit om te groeien.

Van empathie naar vertrouwen & impact

Impact hebben begint met écht contact maken. Met je mensen ontmoeten als human being in plaats van human resource. Empathie is een krachtige eerste stap hiertoe. Kun jij je openstellen voor de leefwereld van je mensen? En, kan je deze verbinding omzetten in vertrouwen door jouw competenties en je goede motieven? Dan zal meer impact een logisch gevolg zijn. 

Speak your truth

Helder, oprecht en authentiek communiceren, ‘speak your truth’, over wat je van mensen verwacht, is een ander belangrijk ingrediënt. Het betekent dat je ook kan aangeven wat je anders wilt, wat je moeilijk vindt, waar jouw grenzen liggen en welke grenzen je bij anderen ziet. Hoe meer je dit kunt zonder verwijten en (ver)oordelen, hoe meer ruimte er komt voor ontwikkeling en groei. 

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid betekent dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn bijdrage aan de resultaten én aan de samenwerking.  Het vraagt van jou om ook open te staan voor de kritische blik van anderen. Om bereid te zijn de macht te delen en zo, samen, juist meer te bereiken.

Uitdaging

Tot slot moet uitdaging voor je team niet ontbreken. Je moet niet enkel Caring maar ook Daring zijn. Empathie en compassie, begrip voor grenzen en tegenslagen, jezelf mogen zijn, vormen de basis. Maar als je je team niet blijft uitdagen om grenzen te verkennen en verleggen, stokt de groei en vermindert de voldoening en betrokkenheid in je team.

Ik help jou en je team bij deze 5 stappen

Jij loopt de race, ik ondersteun en moedig aan vanaf de zijlijn. Ik help jou en je team verantwoordelijkheid nemen voor de samenwerking, de resultaten maar ook voor de ontwikkeling van het team.

Praktisch

Mijn begeleiding is altijd maatwerk en bestaat uit een mix van ingrediënten:

  • persoonlijke coaching: omdat alles start bij jou! Jij bent jouw belangrijkste instrument! Lees meer...

  • teamcoaching: Ik help jou en je team stap voor stap groeien van ‘losse hardwerkende individuen’ naar ’samen bereiken we meer!’ Lees meer...

  • change en duurzame verandering mogelijk maken, door aandacht voor de onderstroom aan emoties.  Lees meer...

Testimonials van klanten

"Cécile Osse had al een 4-tal jaar met succes coachingstrajecten en learning circles voor leidinggevenden begeleid, binnen onze organisatie en ook binnen mijn groepen. Vandaar dat ik contact met haar heb opgenomen. Ik was vrij nieuw in het leidinggeven en wilde mijn leidinggevende capaciteiten versterken. Authentiek leiderschap en persoonlijke groei stonden daarbij voor mij centraal.

Het traject met Cécile heeft me gesterkt in mijn leiderschap. Het was een periode van persoonlijke reflectie en “in de spiegel” kijken. Ik heb er heel wat van geleerd. Céciles aanpak heb ik als zeer positief ervaren. Het was niet altijd even vanzelfsprekend maar ik voelde dat ik groeide. Vooral het in de diepte gaan en je sterktes en kwetsbaarheid naar boven brengen vond ik sterk. Het heeft me vooral opgeleverd dat ik meer in mijn eigen kracht sta. Ik durf mijn kwetsbaarheid tonen en ik blijf daardoor groeien als mens en collega.

 

Ik weet nu duidelijk wat ik wil en niet wil. Ik werk meer ondersteunend naar collega’s vanuit een “servant” leiderschap. Het resultaat is dat we een gerichte organisatie zijn met duidelijke doelstellingen, waar mensen zelf initiatief nemen en waar het team zeer goed geconnecteerd is!

Ik zou een traject bij Cécile zeker aan mijn collega’s aanraden. Het is een wat atypische maar diepgaande manier van coachen. Niet enkel mentaal, maar vooral gericht op in nauwe verbondenheid staan met je diepste zelf. Daarbij zijn zowel je ratio als je gevoelens cruciaal. Cécile’s focus op het constructieve en positieve versterkt een gezond zelfvertrouwen, waarbij je aandacht hebt voor wat essentieel is, voor jezelf en voor je medewerkers.

Alles bij elkaar heb ik bijzonder veel geleerd en ben ik heel blij met de blijvende, fijne samenwerking met Cécile."

Petr Brezina  -  department head Company Risk, KBC Asset Management

"I took part in a Play4GROWTH training with about three years of managerial experience under my belt. Still, three days of intensive coaching was a game changer in the way I direct people. The course involved little theory and a great deal of specific cases. They mirrored the way we behave at work and how we lead people.

After these confronting experiences, fuelled by the feedback of Cécile and the other group members, I feel as if a new ‘channel’ in my brain has opened up, which allows me to approach different directions in the way I manage. I am much more relaxed and self-confident as a leader now.

Cécile is a born teacher. She treats her coachees with great respect for both their individual personalities and leadership styles. She cautiously reflects upon their individual learning points while maintaining the unity of the group as a whole. She is flexible and strong, able to tailor the course to suit the needs of the participants."

Manu Legein  -  Head Business Development Management Payment Solutions Corporates, KBC

"Ik heb Cécile als trainer en coach van leidinggevenden leren kennen in zowel een residentiële seminar van enkele dagen als in een meer traditionele klassikale setting. Daar kon ik vaststellen dat ze erin slaagt een open sfeer te creëren in een groep, in vertrouwen, wat essentieel is in opleidingen waar men in groep onderzoekt wat de eigen leiderschapsstijlen, de leerthema’s en ontwikkelingspunten, de “blinde vlekken”, zijn. Daarnaast is het zo dat in mijn appreciatie Cécile de theorie beknopt weet te brengen, en vooral het “in praktijk brengen” de nodige aandacht geeft.

Leidinggeven is in eerste instantie een interpersoonlijk gebeuren en moet het dus zeker hebben van het (kunnen) toepassen eerder dan het theoretiseren. Voor mij slaagt Cécile hierin wonderwel. Modellen als TGI, MBTI, e.d. passeerden alle de revue maar het zijn de oefeningen zoals Cécile die opmaakt en begeleidt die het hem doen."

Philippe Persyn  -  Global Human Resources Director, Janssen Pharmaceutica NV

bottom of page