top of page

Verantwoord Veranderen

Reorganisaties, afslankingen, fusies, inkrimpingen: in moderne organisaties zijn ze aan de orde van de dag. Om afgestemd te blijven op de veranderende realiteit en concurrentiekracht te behouden, zijn ze broodnodig. We begrijpen allemaal dat je moet snoeien om te groeien, om te overleven en te innoveren. Maar de manier waarop kan wél het verschil maken. Het verschil tussen slordige, ondoordachte afslankingen met veel onvoorziene schade: afgenomen loyaliteit, reputatieschade, stakingen, teams die ‘los zand’ worden, toegenomen ziekteverzuim, vertrek van talent. En zorgvuldige, mensgerichte transformaties. 

Menselijk kapitaal

Je menselijk kapitaal is de meest kwetsbare schakel bij ingrijpende Change. Een verkeerde aanpak of te weinig aandacht voor de menselijke aspecten, leidt tot veel negativiteit: apathie, wantrouwen en verlies van loyaliteit. Gevolgen die op brede schaal en voor lange tijd voelbaar blijven: vertrek van talent, wantrouwen en concurrentie in teams, minder engagement en toename van kort- en langdurig ziekteverzuim zet het bedrijfsresultaat onder druk.

Jouw rol als leider is cruciaal en lastig: hoe ga jij om jouw ‘dubbel bind’ positie – zelf geïmpacteerd zijn én zorgdragen voor anderen? Meer grip op jouw emoties maakt je minder speelbal en geeft je meer impact. Jij kunt een reorganisatie succesvoller en menselijker maken. Maar dan moet je wel weten hoe!

Mensen uit het bedrijfsleven juichen toe
play4growth - door An Epic View2982.jpg

Change zónder collateral damage

Het kan ook anders! In mijn aanpak krijg je 5 ingrediënten om met succes en op een menselijke manier te veranderen.

5 ingrediënten voor menselijke en succesvolle Change

 1. Weten wat er speelt om het juiste te doen:
  stress in onzekere situaties maakt ons ongezonder, vergroot onze weerstand tegen de verandering en leidt tot meer ziekteverzuim en sociale onrust. Als je dit begrijpt, kun je slimmer ingrijpen.

 2. Aandacht voor de emoties van je mensen bij het verwerken van de veranderingen voorkomt ‘collateral damage’ en vergroot de acceptatie van de nieuwe situatie.

 3. Kritische succesfactoren kennen:
  de kleine dingen doen die een groot verschil maken! Tachtig procent van de mensen ervaart onvoldoende support van hun manager bij reorganisaties, maar een beetje extra aandacht verricht wonderen!

 4. Méér grip krijgen op jouw emoties:
  maakt je minder speelbal en krachtiger en succesvoller in je aanpak.

 5. Behoud van teamspirit:
  je leert voorkomen dat jij en je team gegijzeld worden door  ‘slachtoffers’, ‘aanklagers’ of ‘redders’.

Praktisch

We helpen jou je organisatie mensgericht en succesvol te veranderen met 2 programma's die hun succes hebben bewezen:

 • Masterclass Transitiemanagement
  2-daagse Masterclass incl. 1 persoonlijk coachingsgesprek voor directies, leidinggevenden en HRD professionals. Wil jij emoties van mensen in ingrijpende Change niet uitleggen als weerstand maar begrijpen en bespreekbaar maken? Wil jij voorkomen dat mensen afhaken, thuis komen te zitten, vertrekken, maar ze juist aan boord houden? Wil jij mensgericht transformeren en ondoordachte verandering, ziekteverzuim en sociale onrust voorkomen? Na deze masterclass ken je moderne visies op emotionele processen die spelen bij ingrijpende Change en kunt ze vertalen en toepassen in jouw organisatie.
   

 • Learning Journey 'Van Drama's naar Win-Win'

2-daagse training, incl. 2 online oefenmomenten, voor wie verstrikt zit in drama-gedrag dat het team in gijzeling houdt. Wil jij begrijpen wat dramagedrag veroorzaakt én hoe je je team hieruit bevrijdt? Zoek jij eenvoudige en krachtige concepten om energieverlies, geklaag en moeilijke besluitvorming in je team te voorkomen? Wil je leren hoe je jouw team uit de onmacht en kritiek krijgt, zodat mensen samen leiderschap oppakken? Na deze Learning Journey weet je hoe je dit aanpakt en pas je de inzichten met succes toe in jouw dagelijkse praktijk.

Begeleiding bij een transitie vraagt maatwerk. We gaan graag met je in gesprek over wat in jouw organisatie écht werkt. Onze programma’s worden dan op jouw organisatie afgestemd,

voor het beste resultaat. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op! 

Tevreden klanten aan het woord

Onze organisatie maakte de afgelopen 10 jaar ingrijpende reorganisaties door. Cécile is daar gedurende al die tijd als samenwerkingspartner bij betrokken geweest. Ik zou het zeker aan collega’s en andere organisaties aanraden! Mensen leren omgaan met grote veranderingen in hun leven is essentieel om een organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers te creëren

 

Angela K.  - Adviseur Transitiemanagement bij een internationale Bank

bottom of page