top of page

Tevreden klanten

Hoe goed een training, programma of coaching in mijn ogen ook is verlopen, de kwaliteit kan enkel gemeten worden aan de tevredenheid van de klant op lange termijn en de resultaten die zichtbaar worden op de werkvloer en in het team. 

Over Learning Circles

Bert Van den Berghe  -  Manager Clinical Supply Chain Systems, CPDS, Janssen Pharmaceutica R&D 

"Ik wilde beter naar anderen leren luisteren, beter leren coachen en begeleiden. Heel belangrijk voor mij als projectleider en collega, onontbeerlijk om door te kunnen groeien naar een rol als teamleider.

Cécile heeft vanaf de eerste dag op een zeer natuurlijke manier een open sfeer aangemoedigd. Ze toont zeer veel interesse, empathie en geeft de deelnemers de tijd en ruimte om zichzelf te zijn, zichzelf te uiten en zich kwetsbaar op te stellen. Cruciale ingrediënten die de Learning Circles zo’n succes maken! Het versterkte de openheid, eerlijkheid en moed van de hele groep. We hebben ontzettend veel aan elkaar gehad, zijn zelf sterk gegroeid als leidinggevende en hebben een fundering gelegd voor sterke relaties in de toekomst.

Ik heb vooral geleerd om me bewuster op te stellen in gesprekken met mijn collega’s, maar ook met mensen in mijn privé omgeving. Ik ben nu instaat tot betere dialogen, waar we ons meer op ons gemak voelen, elkaar beter begrijpen en samen betere, meer gedragen resultaten halen."

Elke Soetaert  -  Manager within Global Regulatory Affairs Business Enablement, GRA BE, Janssen Pharmaceuticall

"It was a tremendous honour being part of the Learning Circles Class (cycle 2021-2022)! Together with an enthusiastic team of colleagues we were able to create a safe space across different departments. Investing time in (self-)reflection, encouraging & inspiring each other to dare holding up a mirror and be vulnerable. After all we are all human beings, and this is exactly where this People & Matrix Leaders course stands out by its approach: connecting the dots between the WHAT & the HOW. As we at J&J continue to invest in our people, the strong relationship between Personal and Professional Leadership skills is even more relevant than ever!
 
My sincere THANK YOU to our incredible talented coach Cécile Osse, Claire Mackie as passionate member of the organizing council and last but not least our highly supportive management Julie Wyatt & Shannon Leber! What an exciting journey it was!"

Over Coaching voor Leidinggevenden

Kathleen Cools & Patrick Gillis  -  Managing directors van Hexacom

Bert Janssen  -  U Head Visco-Elastics, Oinments & Biologicals Compounding & Filling, Novartis

"Cécile’s technisch wetenschappelijke achtergrond versterkt haar inlevingsvermogen en geeft vertrouwen.

Vertrekpunt  was ik zelf, als coachee. Door intensief door te vragen en te luisteren, verdiepte Cécile stap voor stap onze gesprekken. Ze werkte intens om de oorzaken van mijn energie – verlies of boost -, gevoelens en reacties naar boven te laten komen. Ze heeft me aangemoedigd en geholpen om hier open en transparant en met meer effect over te communiceren. 

Daaraan gekoppeld heeft ze tools aan gereikt om mijn beleving in een breder kader te plaatsen en meer strategisch te kijken naar wat ik hier als leidinggevende mee wil doen. Om niet alleen praktisch maar ook, vanuit een ‘helicopterview’, strategisch te handelen en meer impact te krijgen.

Een enorm voordeel van deze individuele coaching in vergelijking met een éénmalige leadership training, is de periodieke opvolging, op regelmatige tijdstippen. Maar ook de gerichtheid op mijn specifieke situatie: voorbeelden die voorkwamen in de voorbije weken, dienden telkens als case study, die omwille van het periodieke karakter, dieper besproken en opgevolgd werden.

Het geheel was ingebed in een duidelijke structuur: intake, aligneringsgesprek met mijn leidinggevende om mijn ontwikkelingsdoelstellingen te definiëren en check out gesprek."

Petra Brosens -   Coördinator Werkvoorbereiding, Dienst Aansluitingen, Fluvius

"Ik liet me vaak te snel liet leiden door negatieve gedachten en gebeurtenissen, waardoor ik me niet in een goed daglicht stelde bij collega’s en andere teamleiders. Ik begon erdoor aan mezelf te twijfelen en dit gevoel werd alleen maar groter.

 

Het begin van de coaching was heel moeilijk voor me omdat ik me moest leren openstellen. Gelukkig straalde Cécile straalde een bepaalde rust uit, waardoor ze mijn vertrouwen vrij snel heeft gekregen.  Ze had echt een luisterend oor en kon me meer en meer doen openbloeien.

 

Ik heb me leren openstellen voor anderen en leren duidelijk maken wat voor mij écht belangrijk is.  Cécile heeft me geleerd om mijn grenzen te stellen en hoe om te gaan met 'dramagedrag' (lastig of ‘overlevingsgedrag’: slachtoffergedrag, aanklagers of redders). Dit heb ik kunnen toepassen op mijn team werkvoorbereiding. Het heeft me een bepaalde rust gegeven, waardoor ik anders omga met collega’s en andere teamleiders. Ik sta positiever in het leven, waardoor het functioneren veel gemakkelijk gaat."

Michael Charbonneau  -  Regional Sr. Financial Analyst, EMEA Finance, Johnson & Johnson

"I lacked confidence and had difficulties in finding value in myself as a people leader. Someone in my professional network strongly recommended coaching by Cécile.

The way she connected deep and detailed conversations to a higher level of observation, helped me focus on the overall underlying issue rather than being lost in details. I am now confidently able to make decisions personally and professionally without questioning myself. I have gained a lot of self-confidence after having a deep dive into who I am and why I am feeling a certain way in different situations. 

I am extremely grateful for Cécile’s “2-chair” approach – an active approach to solve conflicting dilemmas. I now use this in my everyday life to manage some of the conflicting choices I have and it has been proven to be very beneficial in decision making."

Over Trainingen en Workshops

Gerry Janssens  -  Hoofd Kredietinvordering, KBC

"Mijn situatie voorafgaand aan de training bij Play4GROWTH is het beste te omschrijven als ‘rondlopen als een kip zonder kop’. Ik deed wel dingen vanuit een onderbuikgevoel, maar voelde mij heel onzeker en zocht constant bevestiging. Ik ging ook steeds voor de ‘quick wins’ om snel die bevestiging te kunnen krijgen. Het ontbrak mij aan gestructureerd lange termijn denken, alsook voelde ik mij onzeker over mijn positie binnen het team. Het traject zelf was een rollercoaster aan emoties, waarbij het vooral ging om stilstaan bij mezelf (en dat had ik niet verwacht). Ik heb door het traject geleerd dat je jezelf moet kennen (wat zijn mijn waarden, hoe steek ik in elkaar) en dat je mag laten zien hoe je je voelt en waarom je op een bepaalde manier reageert (kwetsbaarheid). Daarin schuilt voor mij de grote kracht om een sterk leider te durven zijn. Ik ben hierdoor minder afhankelijk geworden van anderen (leidinggevenden, mijn eigen mensen), minder bang om mij te positioneren als leider. Uiteraard doet externe bevestiging nog wel deugd, maar dit is niet meer de enige ‘olie’ om te kunnen functioneren. 

De begeleiding door Cécile Osse was inspirerend én fascinerend. Het kwam op mij in het begin zeer onwennig over (“Is het nodig om zo diep te gaan?” was een eerste reactie). Maar de zorgzame manier waarop zij dit deed was inspirerend en bewonderenswaardig. Achteraf pas werd me duidelijk waarom ze dit zo deed en besefte ik pas ten volle hoe geweldig goed dit werkte. 

Mijn winst is dat ik mij beter kan positioneren binnen de groep en dat ik meer kracht heb gekregen omdat ik mijn eigen pijnpunten/valkuilen heb leren kennen. Ik ben opener geworden en daardoor beter in staat om mijn mensen écht te bereiken. Het leuke van het trainingstraject is dat ik nu zelf voort kan bouwen op de basis die bij Play4GROWTH is gelegd. Waar ik vooral enorm blij mee ben (en wat ik niet had zien aankomen), is dat ik mezelf op één of andere manier herontdekt heb. Ik voel een zekere rust (die ik daarvoor veel minder had). Ik ben Cécile hiervoor zeer dankbaar!"

Over Trajecten 'Verantwoord Veranderen'

Hilde Willems  -  manager Talent Fit Center, Janssen Pharmaceutica NV

"Janssen Pharmaceutica is voortdurend in beweging. Soms vallen er functies weg. Getroffen medewerkers kunnen dan kiezen voor begeleiding door het Talent Fit Center om intern op zoek te gaan naar een andere job. Maar ook al kunnen ze aan boord blijven, dan nog brengt zo’n organisatorische wijziging heel veel emoties teweeg. Gevoelens van onmacht, verdriet, twijfel; gevoelens die een plek moeten krijgen vooraleer mensen weer genoeg energie hebben om vooruit te kijken naar een nieuwe toekomst.

Cécile werkte met hen in groepsverband binnen het traject: 'Samen op weg naar een nieuwe start!'. Ze creëert een veilige context waar alles kan en mag worden uitgesproken; een context waarbinnen mensen voelen: ik sta hier niet alleen, ik kan de controle terugkrijgen en ik word daarin gesteund."

Angela  -  Adviseur Transitiemanagement bij een internationale Bank

"Het is heel belangrijk dat onze leidinggevenden getraind worden in het menselijke aspect van veranderen. Ook voor medewerkers bieden we trainingen aan, waarbij het gaat om bewustwording en het omgaan met emoties in de veranderingen. In beide gevallen hebben we Cécile regelmatig ingeschakeld.

De begeleiding en training van Cécile kenmerkt zich door diepgang en mensen in contact brengen met hun diepste verlangens. Cécile is een warme trainer die met haar aandacht en openheid vertrouwen wekt bij de deelnemers. Zij ziet heel scherp wat er nodig is en zij heeft het vermogen om op een hele prettige manier zaken te benoemen.

 Cécile’s aanpak levert vooral inzicht en bewustwording op. Als het een training met een team is, levert het ook verdieping in het onderlinge contact op. Dit betekent voor het functioneren dat de deelnemers beter met elkaar kunnen samenwerken, (betere) weloverwogen keuzes kunnen maken en hun hoofd meer vrij hebben voor hun werk. Dit betekent voor de organisatie meer bevlogen en gemotiveerde medewerkers."

bottom of page