top of page

Teamcoaching

Herken jij dit ook? Teams worstelen vaak met 3 dingen:

 1. ze durven elkaar niet aan te spreken en

 2. ze laten zich onvoldoende óf teveel horen in overleggen.

 3. Ieder doet z'n ding, maar van samen méér bereiken is geen sprake.

wolken

Als collega's gedrag vertonen dat minder bijdraagt aan de samenwerking en de resultaten, bespreken mensen dat onderling maar bijna nooit direct met degene over wie het gaat. Het team voelt niet veilig genoeg om je uit te spreken: mensen zijn bang voor conflicten of voor het verliezen van hun fijne contact. Liever doorbijten en verdragen dan risico lopen en aanspreken. Leidinggevenden gaan hier vaak in mee. Zij spreken mensen wel aan in 1-op-1's, maar geven het team niet de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. 

In overleggen is de leidinggevende vaak de 'spin in het web', die verantwoordelijk is voor ieders inbreng. Het team leunt achterover, is met andere dingen bezig, het is eerder een must om aanwezig te zijn,... Vaak tot grote frustratie van de leidinggevende die zich afvraagt wat hij/zij fout doet en vermoeid of ontmoedigd raakt door zo weinig interactie...

In veel teams is het 'ieder voor zich': mensen doen hun best om individueel goede resultaten te halen, maar het 'samen voor iets gaan'-gevoel ontbreekt. Mensen zijn niet fier op hun team, er is geen gedeelde droom of ambitie, geen duidelijke teamdoelen en mensen worden geëvalueerd op hun individuele inzet. Veranderingen in de organisatie versterken dit vaak: teamleden trekken zich nog meer terug op zichzelf, onderlinge concurrentie en wantrouwen nemen toe. 

Het jammere is dat dit niks te maken heeft met een gebrek aan engagement van een team, met een gebrek aan motivatie of inzet. Wel met onvoldoende besef WAT een goed team eigenlijk is en HOE het dan wel kan. En, welke kleine, concrete dingen al een wereld van verschil maken.

Voor wie?

Teamcoaching is bedoeld voor leidinggevenden die:

 • voelen dat er meer in hun team zit dan er nu uitkomt. 

 • het beu zijn dat zij alleen aan de kar trekken

 • beseffen dat de verandering bij hún begint

 • geen zin meer hebben in overleggen die medewerkers 'uitzitten' omdat ze ze als 'must' ervaren,

 • het échte, open gesprek met hun team aan willen gaan, zonder verwijten of oordelen, maar vanuit samen onderzoeken en met elkaar leren,

 • meer concrete samenwerking in hun team willen, maar niet weten hoe

Ciel4crop800.jpg

3 Succes-ingrediënten

 • Samen verantwoordelijk:
  Jij groeit van 'spin in het web' naar 'samen aan het vlieg-wiel' én neemt je team meteen mee

 • Emotionele veiligheid:
  je team wéét niet alleen wat het is, maar komt zelf met creatieve oplossingen om het te versterken.

 • Verbindende, effectieve communicatie
  Feedback 2.0

Mijn aanpak

Teamcoaching start steeds vanuit een gesprek met jou als leidinggevende

We kijken of jij de 'juiste mate van verantwoordelijkheid' pakt en wat van daaruit je uitdagingen met je team zijn. Pas als met jou het plaatje duidelijk is, gaan we aan de slag met je team.

 

Vaak gaat het om halve of hele dag sessies, waarin het team:

 • gaat beseffen dat een GOED team, een team is waarin je VAN MENING KUNT VERSCHILLEN. Dat een goed team, juist een team is waarin je kritisch kunt zijn naar elkaar, omdat je weet dat je daar allemaal beter van wordt

 • leert te waarderen wat er al is: als basis voor emotionele veiligheid in het team 

 • hun gedeelde ambitie of droom deelt en concretiseert, met ieders persoonlijke waarden als sterke basis

 • onderzoekt welke gewoontes of patronen ons helpen en welke ons belemmeren om onze ambitie te realiseren

 • op basis van verbindende, effectieve communicatie, leert hoe je je op een niet aanvallende maar toch duidelijke manier kunt uitspreken naar je collega's

 • beseft dat feedback broodnodig is om te groeien én weet hoe ze dat kunnen brengen zodat iedereen er beter van wordt.

 

Image by Ashton Mullins

"Ik ben er blij en dankbaar voor dat ik, in de coaching bij Cécile, mezelf ben tegen gekomen en het leven nu door een andere ‘roze’ bril kan bekijken, wat een heel positieve uitwerking heeft op mijn team en onze resultaten."

 

 Petra Brosens, Coördinator Werkvoorbereiding, Dienst Aansluitingen, Fluvius

Wat mag je verwachten?

Een stap-voor-stap aanpak, waarbij jij zelf aan het stuur zit en 

 • al meteen kleine veranderingen voelt in je team

 • meer vertrouwen krijgt in wat je team aankan, waardoor je ze meer belangrijke projecten toe vertrouwt

 • je team neemt meer initiatief en de energie neemt toe

 • je stopt met 'spin in het web' zijn en durft meer op je team te vertrouwen;

 • (tot je eigen verbazing) word er ook buiten je team anders op jullie gereageerd: je team wordt meer au sérieux genomen, maar is ook meer zichtbaar binnen de organisatie.

play4growth - door An Epic View2757.jpg

Praktisch

​Teamcoaching is groepswerk: we bepalen samen de aanpak, jij blijft aan het stuur van jouw team. De ervaring leert dat we het best stapsgewijs werken, de 'brug bouwen terwijl we erover gaan'. Na elke stap evalueren we het resultaat en krijg je van mij een voorstel op maat voor een vervolgstap. 

 

In een intakegesprek bekijken we samen of ik de geschikte partner ben om je te helpen bij je vraag en bepalen we ook het verloop van de samenwerking. Interesse? Klaar om meer uit je team te halen?

bottom of page