top of page

Masterclass Transitie Management

Leer de emotionele - en rouwprocessen
bij ingrijpende veranderingen
begrijpen en begeleiden

Wil jij  . . .

 • emoties van mensen in ingrijpende Change niet uitleggen als weerstand maar begrijpen en bespreekbaar maken?

 • voorkomen dat mensen afhaken, thuis komen te zitten, vertrekken, maar ze juist aan boord houden?

 • mensgericht transformeren en ondoordachte verandering voorkomen?

 

Geloof jij ook . . . 

 • ​dat je ziekteverzuim en sociale onrust kunt voorkomen door meer aandacht voor emoties tijdens Change?

Geplande en gestructureerde veranderingen, hoe noodzakelijk ook, roepen altijd niet planbare, emotionele processen op. Geen of verkeerde aandacht voor die emoties leidt tot ‘collateral damage’: nevenschade door verlies van engagement, vertrek van talent, ziekteverzuim en sociale onrust. Dit kun je voorkomen door te weten wat er speelt én het juiste te doen. Deze Masterclass biedt je hiervoor inzichten, handvaten én de broodnodige vaardigheden.

Voor wie?

Waarom deze Masterclass Transitie management ?

Voor directies, leidinggevenden en HRD professionals die te maken hebben met reorganisaties, fusies, om- of afbouw-trajecten en die beseffen:

 • dat ingrijpende veranderingen energie, tijd en aandacht vragen.

 • dat een nieuwe start pas écht mogelijk wordt als het verleden is losgelaten en verwerkt.

 • dat aandacht voor emoties tijdens Change leidt tot een frisse kijk, open mind en pro-actieve houding richting een nieuwe toekomst.

Verandering
play4growth - door An Epic View2535.jpg

Transitie: het resultaat

 • Je kent moderne visies op emotionele processen die spelen bij ingrijpende Change en kunt ze vertalen en toepassen in jouw organisatie.

 • Je hebt de praktijkervaringen vanuit andere organisaties vertaald naar concrete do’s & dont’s voor jouw organisatie.

 • Je hebt ingrediënten voor een concrete korte en lange termijn aanpak, met aandacht voor psycho-educatie, communicatie en participatie

 • Je doorziet ‘overlevingsmechanismen’ bij ingrijpende Change en kunt hier gericht, vanuit empathie op inspelen.

 • Je weet wat het van jou als leidinggevende vraagt om medewerkers effectief te begeleiden in veranderings- en rouwprocessen en hebt meer vertrouwen en vaardigheden om je rol op te pakken

"Dit is een aanrader als je de moed en lef hebt om met de emotionele kant van change aan de slag te gaan, want dit vraagt wat maturiteit.."

 

An Rubens, Zaakvoerder, The Productivity Factory

Wat is het programma?

 DAG 2

 • Mijn professionele rol en interventies: successen en dilemma’s? Het begeleidingsprogramma voor mijn organisatie: welke focus kies ik voor maximale impact?

 • Hoe maak je het thema bespreekbaar? Hoe krijg je transitiemanagement ‘verkocht’ in jouw organisatie?

 • Jouw rol als leider is cruciaal en lastig: hoe ga jij om jouw ‘double bind’ positie – zelf geïmpacteerd zijn én zorgdragen voor anderen?

 • Uitwisseling met een ervaringsdeskundige: een ervaren transitiemanager die uiteindelijk zelf ontslagen is, deelt praktijkervaringen met transities bij een multinational

 • Persoonlijke cases bijv. “Hoe houden we mensen in onze organisatie gemotiveerd tijdens de Change?”

 COACHING

 Het persoonlijke coachingsgesprek (1 uur), focus:

 • Jouw zelfvertrouwen én effectiviteit in het begeleiden van mensen in transitie

 • Hoe krijg je visibiliteit én buy-in voor je ‘boodschap’

 • Je concrete aanbod optimaliseren

 DAG 1

 • De veranderingen in onze organisatie: welke emotionele processen spelen en hoe help je mensen een stap verder? Wat is transitiemanagement dan en hoe geef je het concreet vorm?

 • Moderne concepten over Change en transitie. Hoe behoud je engagement en loyaliteit tijdens Change?

 • Het juiste leiderschap: hoe ben je een Secure Base voor je mensen? Hoe ben je Caring én Daring?

 • De sleutelfiguren in het transitieproces: ervaringen en noden van de verschillende ‘hoofdrolspelers’. Leren uit ‘bloopers’ bij andere organisaties

 • Ontwerpen van begeleiding op maat voor mijn organisatie. Aanpak op organisatie, team en individueel niveau. Gebruik van communicatie, participatie en psycho-educatie.

 HUISWERK

 • Eigen aanpak verder concretiseren

Aanmelding

In een intakegesprek bekijken we samen of dit programma aansluit bij jouw transitievraagstuk. Klaar om meer uit jezelf te halen?

bottom of page